2008 Yili İşsizlik Oranlari

2008 yılı işszlk oranları
A: İşgücüne Katılma Oranları

B: İstihdam Oranları
C: İşsizlik Oranları
D: Tarım Dışı İşsizlik Oranları
E: Genç Nüfusta İşsizlik Oranları
F: Eksik İstihdam Oranları
G: Genç Nüfus Eksik İstihdam Oranları